tabori

Natisni

 • VRTEC JELKA 22.03.-24.03.2021; S Škratkom naokrog... (prijava)
 • VRTEC JELKA 24.03.-26.03.2021; S Škratkom naokrog... (prijava)
 • VRTEC JELKA 14.04.-16.04.2021; S Škratkom naokrog... (prijava)
 • VRTEC OTONA ŽUPANČIČA 21.04.-23.04.2021; Lipicanček (prijava)
 • VRTEC OTONA ŽUPANČIČA 05.05.-07.05.2021; Lipicanček (prijava)
 • VRTEC OTONA ŽUPANČIČA 10.05.-12.05.2021; Škratki, moji prijatelji (prijava)
 • VRTEC OTONA ŽUPANČIČA 12.05.-14.05.2021; Lipicanček (prijava)
 • VRTEC OTONA ŽUPANČIČA 12.05.-14.05.2021; Škratki, moji prijatelji (prijava)
 • VRTEC VRHOVCI 10.05.-12.05.2021; Lipicanček (prijava)
 • VRTEC VRHOVCI 07.06.-09.06.2021; Škratki, moji prijatelji (prijava)
 • VRTEC VRHOVCI 09.06.-11.06.2021; Škratki, moji prijatelji (prijava)
 • VRTEC GALJEVICA 12.04.-14.04.2021; Nekoč in danes (prijava)
 • VRTEC GALJEVICA 14.04.-16.04.2021; Nekoč in danes (prijava)
 • VRTEC GALJEVICA 19.04.-21.04.2021; Nekoč in danes (prijava)
 • VRTEC GALJEVICA 21.04.-23.04.2021; Nekoč in danes (prijava)
 • VRTEC MIŠKOLIN 19.04.-21.04.2021; Škratki, moji prijatelji (prijava)
 • VRTEC MIŠKOLIN 21.04.-23.04.2021; Škratki, moji prijatelji (prijava)
 • VRTEC MIŠKOLIN 28.04.-30.04.2021; Škratki, moji prijatelji (prijava)
 • VRTEC MOJCA 17.05.-19.05.2021; Gori doli naokoli (prijava)
 • VRTEC MOJCA 19.05.-21.05.2021; Gori doli naokoli (prijava)
 • VRTEC POD GRADOM 05.05.-07.05.2021; Škratki, moji prijatelji (prijava)
 • VRTEC POD GRADOM 10.05.-12.05.2021; Nekoč in danes (prijava)
 • VRTEC POD GRADOM 12.05.-14.05.2021; Nekoč in danes (prijava)
 • VRTEC PEDENJPED 10.05.-12.05.2021; Škratki, moji prijatelji (prijava)
 • VRTEC PEDENJPED 12.05.-12.05.2021; Škratki, moji prijatelji (prijava)
 • VRTEC ČRNUČE 17.05.-19.05. IN 19.05.-21.05.2021; Škratki, moji prijatelji (prijava)