zimovanje

Natisni

 

 •  VRTEC CICIBAN 07.02.-11.02.2022;03.01.-07.01.2022;14.02.-18.02.2022 SMUKAČ VRISKAČ (prijava)
 • VRTEC ČRNUČE 31.01.-04.02.2022; SMUKAČ VRISKAČ (prijava)
 • VRTEC DOL IN DOLJSKO 03.01.-07.01.2022; SMUKAČ VRISKAČ (prijava)
 • VRTEC GALJEVICA 10.01.-14.01.2022; SMUKAČ VRISKAČ (prijava)
 • VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA 24.01.-28.01.2022; SMUKAČ VRISKAČ (prijava)
 • VRTEC JARŠE 28.02.-04.03.2022; SMUKAČ VRISKAČ (prijava)
 • VRTEC MENGEŠ 31.01.-04.02.2022; SMUKAČ VRISKAČ (prijava)
 • VRTEC OTONA ŽUPANČIČA 14.02.-18.02.2022; SMUKAČ VRISKAČ (prijava)
 • VRTEC OTONA ŽUPANČIČA 24.01.-28.01.2022; SMUKAČ VRISKAČ (prijava)
 • VRTEC PEDENJPED 10.01.-14.01.2022; SMUKAČ VRISKAČ (prijava)
 • VRTEC PEDENJPED 24.01.-28.01.2022; SMUKAČ VRISKAČ (prijava)
 • VRTEC ŠENTVID 07.02.-11.02.2022; SMUKAČ VRISKAČ (prijava)
 • VRTEC ŠENTVID 07.03-11.03.2022; SMUKAČ VRISKAČ (prijava)
 • VRTEC ZELENA JAMA 07.02.-11.02.2022; SMUKAČ VRISKAČ (prijava)
 • VRTEC PINGVIN 7.2.-11.2.2022; SMUKAČ VRISKAČ (prijava)