top of page

... KJER JE IGRA IN VESELJE ...

Osnovna dejavnost Planeta otrok je organizacija in izvajanje dodatnih aktivnosti kot dopolnitev programa vrtcev in osnovnih šol (zimovanja, letovanja, tabori, šola v naravi ...). V preteklem šolskem letu je bilo v naše programe vključenih preko 3800 predšolskih in osnovnošolskih otrok.

bottom of page