top of page

Smukač Vriskač

Ste že obuli pancarje? Se odpeljali z vlečnico po klancu navzgor? Bi se tudi vi radi naučili vijugati po pokljuški strmini?

Pridružite se nam! Poleg smučanja se bomo tudi spuščali s Smukačevimi tubami, popoldan pa nas čaka zabava.

Program zimovanja Smukač Vriskač:

  • prvi dan razdelitev v skupine glede na smučarsko predznanje in prilagajanje na smučarsko opremo

  • drugi dan prilagajanje na uporabo vlečnice in utrjevanje drsenja ter ustavljanja v plužnem položaju

  • tretji dan utrjevanje znanja, postopno vijuganje ter različne vaje za koordinacijo in boljše smučanje

  • četrti dan delo v manjših skupinah, delo v parih, delo z rekviziti

  • peti dan utrjevanje znanja za tekmo in zaključno tekmovanje s podelitvijo medalj

  • po dogovoru v popoldanskem času vožnja s Smukačevimi tubami in zabava s plesom

 

bottom of page